Петък, 15.12.2017


Съдебен състав при Административен съд - Благоевград


Председател: Мария Тодорова

Заместник-председател: Марияна Мицева

Съдии: Серафимка Мадолева
Ваня Вълкадинова
Илонка Рашкова
Стоянка Пишиева-Сахатчиева
Иван Шекерлийски
Радина Карамфилова-Десподска
Саша Алексова
Иван Петков